Service PC

Servis PC predstavuje jednu z najzákladnejších činností v rámci IT služieb. V princípe obsahuje podobné činnosti ako pravidelná správa PC a serverov. Nakoľko sa naša spoločnosť primárne venuje pravidelnej správe IT, vnímame niekoľko hlavných rozdielov oproti klasickému servisu počítačov.

- antivírusová ochrana (odvírenie napadnutých PC, inštalácia nových verzií)
- inštalácie / reinštalácie operačných systémov a ostatných softvérov na počítačoch
- čistenie počítačov od nebezpečného SW (spyware, maleware a pod.)
- odstraňovanie hardvérových porúch (záručná a pozáručná podpora)
- legalizácia SW licencií
- inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení (tlačiarne, skenery a pod.)
- profylaktika (hardvérové a softvérové čistenie)
- riešenie ostatných servisných požiadaviek zákazníkov

Nezmluvný klient nebude mať možnosť plnohodnotne využívať všetky nadštandardné IT služby a vymoženosti, ktoré by mu vyplývali zo zmluvného kontraktu. Sem patria garantovaný čas odozvy, monitoring kľúčových prvkov počítačovej siete, komplexný prístup, atď...
Aj napriek tomu, že naša zmluvná klientela zväčša pozostáva z malých a stredných firiem (od 3 do 150PC), máme popri nich aj nezmluvných klientov. Primárne sa venujeme zmluvným zákazníkom, ale neodmietame ani spoluprácu s klientmi, ktorí nepotrebujú pravidelnú IT správu ale len servis počítačov.

Zákazník si musí byť vedomý, že pri klasickom servise PC jeho IT infraštruktúra nebude mať jednotnú koncepciu a dlhodobú stratégiu, ktorá by mu zabezpečila adekvátnu efektivitu vnútropodnikových činností.

Výraz servis PC používa naša spoločnosť na označenie nepravidelných a nezmluvných činností, kde zákazník s dodávateľom IT služieb neuzatvára zmluvu. Servis počítača je preto vhodný hlavne pre domácnosti a malé spoločnosti.

it-technik white


IT-TECHNIK s.r.o.

Erik Uharček
Komárňanská 202/26, 932 01 Veľký Meder
Tel. +421 911 714 066
Mail: info@it-technik.sk
 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek.
Stačí doplniť Váš email a my Vás zaradíme do zoznamu.