Výhody IT outsourcingu

1. Z hľadiska financií znamená outsourcing IT prínos vďaka zníženiu nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov, znižovanie celkových výdajov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb.

2. Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja. Pracovníci firmy poskytujúcej outsourcing IT sa u zákazníkov stretávajú s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete.

3. Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti).

4. Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby. Môže teda aktivovať svoje personálne zdroje pre svoju hlavnú činnosť.

5. Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na nové požiadavky svojich zákazníkov na základe skúsenosti a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje it outsourcing i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov (napr. hardvér) a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie.

6. Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami.

it-technik white


IT-TECHNIK s.r.o.

Erik Uharček
Komárňanská 202/26, 932 01 Veľký Meder
Tel. +421 911 714 066
Mail: info@it-technik.sk
 

Odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek.
Stačí doplniť Váš email a my Vás zaradíme do zoznamu.