Vytlačiť túto stránku

Nevýhody a možné riziká Outsourcingu IT

IT Outsourcing môže pre klienta znamenať aj riziká. Tie je však možné do určitej miery eliminovať:

1. Pravdepodobne najväčším rizikom je nejednoznačne a nepresne stanovený rozsah služieb. Môže to mať za následok nespokojnosť zákazníka, pretože nedostáva to, čo si predstavoval.

2. Pomocná ruka sa nenachádza vo „vedľajšej" kancelárii.

3. Strata odborných zdrojov. Ak dôjde k ukončeniu kontraktu, dochádza k strate odborných pracovníkov a ich know-how. Vybudovanie nového oddelenia potom môže trvať mesiace.

4. Možný vznik závislosti na poskytovateľovi.

5. Možnosť zneužitia je rizikom len na prvý pohľad, ale v prípade seriózneho poskytovateľa je toto riziko oveľa menšie. Toto riziko je taktiež pri klasickom zamestnancovi.